2017 YGS ve LYS Konularında MEB Değişiklikler Yaptı

2016 Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisansüstü Yerleştirme Sınavının gerçekleştirilmesinin ardından Milli Eğitim Bakanlığı YGS’nin LYS’nin kapsadığı konular içinde bir çok değişiklikler yaptı. Şimdi sizlere Milli Eğitim Bakanlığının YGS ve LYS konuları üzerinde yapmış olduğu düzenlemeleri aktaracağız.

Milli Eğitim Bakanlığı Yükseköğretime Geçiş Sınavı ve Lisansüstü Yerlerştirme Sınavı konuları üzerine yapmakta olduğu düzenlemeler nihayetinde sona erdi. Milli Eğitim Bakanlığı kamuoyuna yaptığı açıklamalar doğrultusunda özellikle Matematik, Fizik, Geometri, Kimya ve Biyoloji derslerinin konularında bir çok düzenlemeye gittiklerinin ancak Türkçe ve Sosyal Bilgiler gibi derslerde değişiklikler yapmadıklarının bilgisini verdi.

Milli Eğitim Bakanlığının müfredatlar üzerinde yapmış olduğu düzenlemeler sonucunda YGS Matemetik konuları kapsamından integral, matris determiant, taban aritmetiği ve ters trigonometri konuları kaldırılırken aynı zamanda düzenleme yapılan diğer derslerde de öğrencilerin sahip olduğu bilgileri direk sorgulayan konular da kaldırıldı. Bu düzenlemeye göre artık bu derslerin sınavlarında öğrenciler sorularda bilgilerinden çok yorumlarını kullanmak durumunda olacaklar.

Milli eğitim Bakanlığının yapmış olduğu çalışmalar neticesinde;

  • Matematik dersi kapsamında; Ters Trigonometri Fonksiyonlarının Türevi, Taban Aritmetiği, Bağıntının Özellikleri, İşlem, Karmaşık Sayılar Konusunun Kutupsal Gösterimi, Toplam Çarpım gibi konular kaldırılırken bu konuların yerine; Bilinçli Tüketim Aritmetiği , Öklit Algoritması gibi konular müfredata eklendi.
  • Milli Eğitim Bakanlığı  Geometri dersi genelinde; Köşegen Sayısını Veren Formüller, Seva ve Menelaus Formülleri, Kuvvet Ekseni, Çemberde Uzun, Fraktal Kaplama Ssüsleme, Konik Ayrıntıları, Küre Kap, Dönüşümlerden Homoteti, Küre Par, Karnot Teoremi, Uzay Analitiği, Kuvvet Eksen Çember Demeti ve Küre Kuş konularını kaldırdı. Bu konular yerine ise LYS konularına; Trigonometri 1, Vektörel ve Parametrik Denklemler ve Doğrunun Vektörel Denklemi konuları eklendi.
  • Bakanlık Fizik dersi müfredatında yaptığı değişiklikler sonucunda ise; Fiziğin Doğası Konusundaki Hipotez, Yasa Kavramları, Teori, Kararlı Dalgalar, Genel Çekim Enerji Formülleri, Fiziksel ve Kimyasal Değişimler, Küresel Aynalar ve Merceklerdeki Formüller, Deprem Dalgaları, Genleşme Formülleri, Çözme Gücü, Doopler Formülleri, Radyoaktivite Formüller, Göreli Enerji gibi konular kaldırıldı. Kaldırılan bu konuların yerine Fizik dersi müfredatına Modern Fiziğin Teknolojideki Uygulamaları dersi eklendi.
  • Biyoloji dersinde de bir çok düzenlemeye giden bakanlık; Bölünme G1 s G2 Evreleri, Devirli ve Devirsiz Fotofosforilasyon, Glikoz Evresinden Pirüvata Kadak Olan Basamak İsimleri, İnsanlardaki Sistemler Haricindeki Diğer Sistemler, Calvin Döng. Ara Basamaklar, C3 C4 Cam Bitkileri, Arke Bakteri Protista Alemlerindeki Sınıflandırma, Dolaşımda İmmunoglobilinler, Embriyonik Tabakalar, Fotosentezdeki Matematiksel Hesaplamalar, Solunum İle İlgili Matematiksel İşlemler konularını müfredattan kaldırmıştır.
  • Milli Eğitim Bakanlığı son oalrak değişiklik yaptığı Kimya dersi müfredatından ise; Maddelerin Ayrışması, Periyodik Sistem, Kimya Bilimi, Organik Kimya, Maddelerin Ayrışması, Bileşikler ve Çözeltiler konularını kaldırarak bu konuların yerine Hayatımızda Kimya, Endüstride ve Canlılarda Enerji, Kimya Her Yerde Konularını müfredat kapsamına eklemiştir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.