Abdera Kentinin Kendisine Has Özellikleri Nelerdir

Batı Trakya Bölümünde İskeçe yöresinin sınırlarında bulunan ve Karasu Nehri’nin Ege Denizi’ne döküldüğü alanda kurulan Antik Yunan Şehri’nin adı “Abdera Kenti”dir. Bu Antik Yunan kenti koloni şeklinde yaşamını sürdüren “Timesias” taraından oluşturulmuştur. Kuruluş tarihi hakkında kesin bir bilgi olmamakla birlikte Tarih bilim adamlarının öngörülerine göre milattan önce 654 senesinde kurulduğu söylenmektedir. Zaman aktıkça ise Abdera kentinden bu halk Trakya yerli halkınca bölgeden atılmıştır.

Abdera Antik Yunan kentinde yaşayan insanların karakteristik özellikleri de diğer toplumlara göre farklılık göstermektedir. Örneğin; Abdera kentinde yaşayan insanlar çok çabuk kızarlar ve fevri bir şekilde hareket ederler. Bu nedenle de bu insanlarda ön yargı oldukça fazla iken aynı zamanda da aydın düşünmekten bir o kadar uzak kalmışlardır.

Abdera kenti halkı barındırdığı özelliklerinden dolayı bir çok öyküye ve eleştiri yazılarına konu olmuşlardır ve bu eserlerin bir çoğu günümüze ulaşmıştır. Mesela; Abdera Antik Yunan Kenti halkının konu alınarak yazılan bir öyküde; Abdera kenti Doğu ve Batı oalrak bölündüğü zaman Doğu’daki halk Batı’yı elden çıkarttığı için üzülüp yas tuttukları, ancak bu durum karşısında Batı’daki halkın ise Doğu bölümünün onlara ait olduğunu düşünmeleri, dile getirmeleri ve bu konudan dolayı da büyük bir şekilde hayıflanmaları kaleme alınmıştır.

Abdera kentinin bir diğer önemli özelliği ise bir felsefe şehri olma özelliği taşımasıdır. Çünkü ilkçağ felsefesinin ünlü düşünürlerinin bir çok Abdera kentinde büyümüş önemli kişilerdir. Örneğin; Leukippos, Protagoras ve Sicilyalı Empedokles gibi düşünürler bu kentte yetişen düşünürlerden sadece bir kaçıdır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.