Amazon Ormanlarında Hayat Nasıl Devam Etmektedir

Yeryüzünün her bölgesinde coğrafi konumları, güneşin düşme açısı ve denize olan uzaklıkları gibi nedenlerle farklı iklim ve hava özellikleri görülmektedir. Örneğin; bazı yerler çok fazla yağış alırken ve çok sıcak olurken bazı yerler yağış almaz ve kuraklık olur. Yaşam alanlarında meydana gelen bu farklılıklar aynı zamanda insanların yaşam özelliklerine üzerinde de etki eden faktörlerin başında gelmektir. İklim özellikleri bakımından farklılık gösteren bölgelerden birisi de amazon ormanları yani diğer adı ile tropikal yağmur ormanlarıdır.

Tropikal yağmur ormanlarında da yaşam vardır. Bu nedenle de bu alanlarda da bir çok farklı yerli halk yaşamını devam ettirmektedir. Bölgenin iklim koşulları ise bu halkın yaşam özellikleri üzerinde oldukça etkilidir. Çünkü iklim aynı zamanda insanların yaşamlarının üzerinde de etkilidir.

Brezilya ve Güney Venezuela’da bir çok amazon yarğmur ormanı yer almaktadır. Bu amazon ormanlarında “Yanomamo” adında yaşayan kabilenin yanı sıra daha bir çok kabile yaşamını devam ettirmektedir. Bu kabilelerin her birisi asırlar öncesinden günümüze kadar hep dağınık köyler şeklinde yaşamlarını devam ettirmektedirler. Yani programlı bir yapılanma söz konusu değildir.

Amazon ormanlarında yaşayan insanlar beslenme, barınma ve korunma gibi ihtiyaçlarını ormanlarda bulunan malzemeler doğrultusunda karşılayabilmektedirler. Ayrıca bu insanların çoğu avcılık yapmaktadır çünkü buralarda ancak avcılık ve toplayıcılık yaparak insanlar beslenme gibi temel ihtiyaçlarını giderebilmektedirler. Özellikle balıkları avlayan ve yenen bitkileri toplayan amazon ormanları halkı aynı zamanda ormanın bir bölümünde küçük bahçeler oluşturmuşlardır. Ancak amazon ormanlarında çok fazla yapmur görüldüğünden dolayı topraklar tarım açısından oldukça elverişsizdir. Bu nedenle de bu bahçeler zaman zaman yer değiştirmektedir ve amazon kabileleri sürekli yeni bahçeler açarlar.

Amazon halkının nüfus oranı günümüzde her geçen gün biraz daha azalmaktadır. Su çiçeği, kızamık gibi hastalıkların kabileler arasında hızla yayılması ve hükümetlerin bu topraklar üzerinde hakimyet kurması amazon halkının nüfus oranını da olumsuz olarak etkilemektedir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.