Bilinçaltının Gizil Güçlerini Biliyor muydunuz?

Günlük hayatımızda bir çok kez “bilinçaltı” kelimesini duymaktayız. Ancak bilinçaltı halk arasında ne kadar bilinse de bilinçaltının bilinmeyen bir çok gizil güçleri bulunmaktadır ve bu gizil güçler henüz bilim alanında ispatlanmamıştır ama bu gizil güçler bir çok uygulamalar, denemeler ile ortaya konulmuştur. Örneğin; önemli bir bilim adamı olan Deb Caletti, yapmış olduğu çalışmalar sonucunda bilinçaltının tüm dilleri konuşabileceği kanısına varmıştır.

  • Öncelikle şunu bilmeliyiz ki bilinçaltı günlük hayatımızda çoğu zaman hayatımızı kurtarır ve çok gariptir ki biz bunun farkına bile varmayız. Çünkü vücudumuz uyurken bile bilinçaltımız çalışmaya devam etmektedir. Tüm organlarımızın işlevlerini görmesini sağlayan bilinçaltına bazen 6. his dediğimiz hisler gelmektedir. Bu hisler aslında geçmiş zaman ile gelecek zaman arasında bir köprü vaziyetindedir. Bu nedenle de bilinçaltımıza baskın bir şekilde gelen hisler günlük hayatımızı da etkilemektedir.
  • Günlük hayatta kendimize sorduğumuz tüm soruların cevapları aslında bilinçaltımızda vardır. Bilinçaltında soruların cevaplarının bulunduğu kısma ise “Kollektif bilinçaltı” adı verilmektedir. Bu bilinçaltında belirttiğimiz gibi tüm soruların cevapları bulunmaktadır.
  • Gözümüzle gördüğümüz en karmaşık ve en büyük resimleri bile bilinçaltı ayrıntılı bir şekilde görmektedir. Özellikle otizm hastalarında bilinçaltının bu görevi daha aktif bir şekilde çalıştığı için otizm hastalarında ezber ve detay yeteneği oldukça fazladır.
  • Bilinçaltımız aynı zamanda telepatik güçlere sahiptir. Bu özellikleri sayesinde bilinçaltı maddeleri ve aklı etkileyebilir ve böylelikle düşüncelerin yönünde etkili olabilir.
  • Olaylar akla göre bilinçaltında daha hızlı bir şekilde değerlendirilir. Bilinçaltının bu özelliği ise olağanüstü durumlarda devreye girmektedir. Çünkü büyük ve olağanüstü durumlarda bilinçaltı çok hızlı bir şekilde alternatif çözüm yolları üretmektedir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.