Denizin Dibinde Ses Neden Zor Duyulmaktadır

Yeryüzünde bulunan çok az da olsa titreşim özelliği gösteren tüm cisimlerde bir miktar da olsa ses çıkmaktadır. Ancak sesin meydana gelmesi için sadece cisimlerin titreşim özelliği göstermesi yetmemektedir. Aynı zamanda ses çıkaracak olan cisimlerin esnek, ortamın maddenin üç halinden birisi (katı-sıvı-gaz) olmak durumundadır. Ancak bu özellikler doğrultusunda ses çıkaran bir cismin sesi iletilebilmektedir. Bununla birlikte sesin en iyi iletildiği ortam ise gaz ortamıdır. Bu nedenle de özellikle denizin dibinde ses çok zor yayılır ve dolayısıyla da çok zor duyulur.

Şu da bir gerçektir ki; ses kesinlikle boşluk olan alanlardan geçemez ve kapalı alanlarda sabir bir şekilde duramaz.

Bu durumu açıklayacak bir deneyi şimdi sizler için anlatacağız;

Elektrik zili cam fanusu konulur ardından fanusun içindeki hava boşaltılır. Zilin düğmesine basılıp zilden ses çıkması beklenirken tokmak çana çarpar ama dışarıdan ses duyulmaz. Ancak fanusa tekrar hava doldurulursa bu koşullarda zilin sesi fanusun içinden duyulacaktır. Burda zil sesin duyulmasını engelleyen durum ortamda havanın olmamasıdır yani boşluk olmasıdır.

Sesin yayılması için yukarıda da belirttiğimiz gibi hava ve su gibi esnek ortamlara gerek duyulmaktadır. Bu söz konusu ortamlarda ses bir dalga misali yayılmaktadır. Örneğin, bir taşı suya attığımızda denizde git gide genişleyen dalgalar meydana gelir ancak bu yuvarlak şeklindeki dalgaların yerleri değişiklik göstermez. İşte sesin yayılımı da böyledir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.