Döküm Öğretmenliği Programı

Döküm öğretmenliği programı; endüstri meslek liselerinde ve meslek liselerinde döküm dersleri verebilecek öğretmenler yetiştirmeyi amaçlar ve bu doğrultuda da çalışmalar ve araştırmalar yapar.

Döküm öğretmenliği programında okuyan öğrenciler; kimya, matematik, fizik, mazeme bilgisi, metal alaşımların katılaşması, mekanik ve döküm teknolojisi gibi alan derslerinin yanı sıra bir de eğitim psikolojisi, genel ve özel eğitim metodları, ölçme ve değerlendirme, teknik eğitime giriş ve rehberlşk gibi öğretmenlik formasyon derslerini alırlar. Öğrenciler bu derslerin eğitimini alırken belirli zaman dilimi içinde uygulamalar da yaparlar.

döküm öğretmeni olmak isteyen adayalrın aynı zamanda sahip olması egreken bir takım nitelikler de bulunmaktadır. Öncelikle bu adayların şekil ve uzay ilişkilerini saptayabilmeleri, fen bilimleri ile fiziğe ilgili olmaları ve bu alanlarda başarılı olmaları, elleri ile gözlerini eş güdümlü bir şekilde kullanıyor olmaları, iletişm yeteneklerinin gelişmiş olmaları ve hem kendisi hem de çevrelerindeki insanlar için geliştirme çabaları yapmaları bu adaylar için aranan temel özelliklerdir.

Bu programı bitiren adaylar “Teknik öğretmen” unvanı ile döküm öğretmeni oalrak mesleğe başlarlar.  Döküm öğretmenliği yapan teknik öğretmenler, meslek liselerinde, endüstri meslek liselerinde ve diğer yaygın öğretim kurumlarında öğretmenlik yapabilirler. Öğretmenlik görevleri sırasında bu çalışanlar aynı zamanda döküm dersleri ile ilgili programlar hazırlarlar ve öğrenciler için etkinlikler ile öğrenme faaliyetleri düzenler ve öğrencilerin staj uygulamalarının takibini yaparlar. Bu kişiler sanayi kuruluşlarında da istekleri doğrultusunda çalışabilirler.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.