Egemenliğin Türk Milletinde Olmasının Demokrasi Açısından Önemi

Ülkemizde demokrasi anlayışı var olmaktadır. Bu ülkede yaşayan her bir insan aynı haklara sahip olmak ile birlikte özgür kabul edilmektedir. Fakat bir insanın özgür olması durumu ile beraber o insana bazı sorumluluklar da yüklenmektedir. Ülkenin ve toplumun huzurunun sağlanması için her insanın uyması gereken bir takım kurallar ve yerine getirmesi gereken bir takım görevleri bulunmaktadır. Bu görevlerden bir tanesi de bu kurallara uymak olmaktadır. Peki demokrasi kavramı ile egemenlik arasında nasıl bir ilişki vardır? Egemenliğin Türk milletinde olmasının demokrasi açısından önemi ne olmaktadır? Bu sorulara ait yanıtları bulmak adına sizin için yayımlamış olduğumuz bu çalışmayı inceleyebilirsiniz.

Bir ülkenin egemenliğinin sağlanması için en önemli kavramların başında elbette ki demokrasi gelmektedir. Ülkemizde bulunan demokrasi kavramı, egemenliği kayıtsız şartsız milletin kabul etmektedir. Demokrasinin sağlanması için ise toplumda bulunan kurallara uyulması gerekmektedir. Bu kurallar her insanın huzuru ve güveni için vardır. Kurallar, kanun ya da yasa olarak adlandırılmakta olup, belirli zamanlarda insanların seçimine de sunulmaktadır. Fakat tek bir insanın var olan bir kuralı değiştirme gibi bir yetkisi bulunmamaktadır.

Toplum, tarafından yönetilmek istediği kişi ya da kişileri kendisi seçer. Çünkü kişi kendini yönetemez. Böyle bir durum söz konusu olursa, toplum karmaşık bir hal alır. Başta bulunan kimseler de yine toplumda bulunan demokrasi anlayışı ile var olmaktadır.

Egemenliğin Türk Milletinde Olmasının Demokrasi Açısından Önemi Adlı Yazımız Hakkındaki Düşüncelerinizi Yorum Kısmından Bize Yazabilirsiniz.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.