François de Laval Kimdir?

François de Laval (d. 30 Nisan 1623, Montigny-sur-Avre, Fransa – ö. 6 Mayıs 1708, Quebec, Kanada), Kanada’ nın ilk Katolik piskoposu.

Büyük bir Fransız ailesinden gelen Laval 1647’de papazlığa atandı. Sorbonne’da kili­se hukuku eğitimini tamamladıktan sonra Evreux bölgesi başdiyakozluğuna atandı. Ama daha sonra bu görevden aynlarak Jean de Bernieres’in yönetimindeki Caen Keşiş Okulu’na girdi (1654-58).

Haziran 1658’de piskoposluğa ve Nouvelle France’ta (Yeni Fransa) papalık temsilcili­ğine atandı, bir yıl sonra da Quebec’e yerleşti. Koloni yöneticileriyle sık sık anlaş­mazlığa düştü. Yerlilere içki satılmasına karşı çıkması 1662’de Vali Baron d’Avaugour ile çatışmasına neden oldu. Ağustosta Fransa’ya giden Laval ertesi yıl Baron d’Avaugour’un geriye çağrılmasını sağladı. 1663’te döndüğü Öuebec’te aynı yıl bir papaz okulu kurdu. Ama çok geçmeden himayesindeki dört kişiyi 1664’te Yönetim Konseyi’nden uzaklaştıran yeni valiyle de çatışmaya girdi.

Laval’ın siyasal gücü, din adamlanmn yetkilerini sivil yönetime bağımlı kılmakla görevlendirilen yeni intendant (kral temsilci­si) Jean Baptiste Talon’un gelişiyle bir ölçüde azaldı. Ama dinsel konularda otori­tesini korudu. 1674’te Guebec başpiskopos­luğuna atandı. Bütün Kuzey Amerika topraklarını içine alan bu yeni piskoposluk doğrudan Roma’ya bağlıydı.

Sağlığının bozulması üzerine 1684’te Ouebec’ten aynldı ve krala istifasını sundu. Saray bu istifayı istemeyerek kabul etti. Yerine atanan Monsignor de Saint-Vallier 1685’te piskopos yardımcısı, 1688’de de piskopos unvanıyla görevi devraldı. Laval’ın kurduğu Ouebec ilahiyat Okulu 1852’de Laval Üniversitesi adını aldı. 1878’de Laval’ın azizler Üstesine alınması talep edildi. 1960’ta Papa XXIII. Johannes, Laval’ın azizlere özgü erdemler taşıdığını belirten kararnameyi yayımladı.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.