Güneş Dil Teorisi Neye Denir

Geçmiş dönemlerde Türkçe’nin kapsadığı tüm dillerin atası olarak Güneş Dil teorisi kabul ediliyordu. Güneş dil teorisi, Türkçe’den türetilmiştir.

Mustafa Kemal Atatürk döneminde Avusturyalı dil bilimci Kvergic Mustafa Kemal Atatürk’e Moğol, Mançu-Tunguz, Japon, Macar ve Hitit dilleri arasında bir bağ olduğunu ispat etmek amacı ile bir broşür yollayarak Mustafa Kemal Atatürk’ün bu düşüncesini destekler nitelikte açıklamalar yapmıştır ve ardından Avusturyalı dil bilimci bu konuda araştırmaların devam etmesini talep etmiştir.

Güneş dil teorisi Akdeniz ve Avrupa bölgelerinde yer alan dillerin de Orta Asya’da geldiği görüşüne hakim olmuştur. ayrıca Güneş Dil teorisine göre güneşin insanları ısıtması ve aydınlatması nedeni ile insanlar ile güneş arasında büyük bir etkileşimin meydana geldiği ve insanarın kendilerini aydınlatan ve ısıtan bu varlığın ne olduğunu sorgulamaya başlamaları ile Güneş kelimesinin meydana çıktığı ifade edilmiştir.

Güneş dil teorisi üzerinde sayısız çalışmalar ve araştırmalar yapılarak bu teorsi oldukça irdelenmiştir. Fakat Güneş Dil teorisi uluslararası bağlamda çok bir etki yaratmamıştır bu nedenle de bu teori üzerinde her ne kadar çalışmalar ve araştırmalar yapılsa da bir süre sonra Güneş Dil teorisi önemini yitirmiştir.

Güneş Dil teorisinin önemini yitirmesinin hemen akabinde Türkçe dili kapsamında çalışmalar yapılan bir konunun da züeri kapanmıştır. 1960’lı senelerde türkçe dili sadeleştirilmeye başlanmıştır. Türkçe dilini sadeleştirme çalışmalarının başını ise Mustafa Kemal Atatürk, bu konuda önemli bir kurum olan Türk Dil Kurumu’nu açarak çekmiştir.

1960’lı yıllar geçtikten sonra ise Türkçe üzerinde yine bir çok tartışma konuları açılmıştır ve böylece Türkçe’de kullanılan kelimeler siyasi gruplandırmalar olmak üzere bir çok gruplara bölünmüştür.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.