İran Mitolojisi Hakkında Genel Bilgiler

En eski bilgilerinin IV. yüzyıla dayndığı İran efsanelerinin başlangıcı Aryaların İran coğrafyasına gelmeleri ile kıvılcımlanmaya başlamıştır. Aynı zamanda İran mitolojisinin temelini her şeyi bilen, iyilik yapan ve kötülüğün düşmanı olan, Zerdüşt’ün en büyün tanrısı olan Ahura Mazda’dır. Bu büyük Zerdüşt tanrısı aynı zamanda kötü güçlerin sahibi olan Ehrimen’nin düşmanıdır bu nedenle de mitolojide geçen bilgilere göre Zerdüşt yeryüzüne geldiğinde Ehrimen çareyi orayan kaçmakta bulmuştur.

İran mitolojisinde önemli olan unsurların başında ateş yer almaktadır. Bir kahraman tarafında yeryüzüne getirildiği inanılan ateş aynı zamanda tanrının gücünün simgeleyen unsurdur ve bu ateşi yeryüzüne rivayetlere göre 1Hüşeng” isimli kahraman ulaştırmıştır.

İran mitolojisinde Mazdeizm dinini en büyük melek olan İmşaspendan isimli meleğin getirdiği ve ayrıca bu meleğin iyilik tanrısı olan Ahura Mazda’nın temsili olduğu ifade edilmektedir. Ayrıca İran mitolojisinde Kaf Dağı için Anka kuşunun üzerine yuva kurduğu dağ oalrak söz edilmektedir. Keyümers ise İran mitolojisi kayıtlarında ilk insan olma özelliği taşırken aynı zamanda yeryüzünün ilk padişahı olarak kayıtlarda geçmektedir. Dolayısıyla da hükümdarlık tahtını ve tacını ortaya çıkaran ve kullanan padişahtır.

İran mitolojisine bakıldığında mitolojik kahramanların en önemlisinin Cemşid olduğu göze çarpmaktadır. Çünkü Cemşid tahta çıkar çıkmaz Nevruz Bayramını ilan ederek bu bayramın kutlanmasını sağlamıştır. Ardından Dahhak adlı padişah Cemşid’i öldürerek yerine geçmiştir.

İran mitolojisinde yer alan Feridun ise adaleti, iyiliği ve uzun süren yaşamı sembolize etmektedir. Feridun, yaşadığı dönem içinde Dünya’yı üç oğluna eşit bir şekilde bölüştürdüğü de mitolojide geçen rivayetler arasındadır.

İran mitolojisinde önemli olan bir diğer kahramanın ise adı Zal olarak bilinmektedir. Zal’ın lağanüstü özellikle bulunmaktadı ve bu nedenle de mitolojide Zal’ın saçları beyaz olarak doğduu vurgulanmaktadır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.