Karenler Hakkında Bilgi

Karenler, Myanmar’m (Birmanya) güne­yinde kabileler halinde yaşayan halklar. Çin-Tibet dil ailesine bağlı diller konuşur­lar. Etnik anlamda bütünleşmiş bir topluluk olmayan Karenler dil, din ve ekonomik etkinlik açısından farklılık gösterirler. Bir sınıflandırmaya göre Beyaz Karenler ve Kızıl Karenler olarak ikiye ayrılırlar. Beyaz Karenler Sgav ve Pvo, Kızıl Karenler ise Bre, Padaung, Yinbav ve Zayein kabileleri­ni kapsar. Karenler, Shan eyaletinin güne­yindeki bölgelerde, Kayah (Karenni) ve Karen eyaletlerinde, Tayland’a komşu yö­relerde, Aşağı Myanmar’daki Pegu Yoma’ da ve Irrawaddy Deltasında yaşarlar.

Myanmar’m 1948’de bağımsızlığını ka­zanmasından sonra hükümet ile çeşitli Ka­ren kabileleri arasında aralıklı olarak süren bir iç savaş başladı. 1980’lerin başlarında Karenlerin birleşmesini sağlayan temel öğe, ülke yönetimine karşı duydukları güvensiz­likti. Myanmar yönetimiyle Karenler arasın­daki çatışmalar günümüzde de sürmektedir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.