Karı Koca Arasındaki Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Karı koca malları, evlilik birliğinde eşlerin kişisel ya da ortak mallardır.

Türk hukuk sistemi eşlerin mallarının yö­netiminde mal ayrılığı, mal birliği ve mal ortaklığı rejimlerini öngörmüştür. Eşler bir evlenme sözleşmesi yaparak aralarında başka bir usul kabul etmedikçe, mal ayrılığı uygulanır. Yasal rejim olan mal ayrılığında eşlerden her biri kendi mallarının yönetim, yararlanma ve tasarruf haklarına sahiptir. Kadın mallarının yönetimini kocasına bıra­kabilir; bu durumda gelirler ev giderlerine karşılık olarak kocaya ait olur. Karı ve çocuklara bakmak kocanın ödevidir; koca karısından ev giderlerine uygun ölçüde katılmasını isteyebilir.

Eşler, evlenmeden önce ya da sonra resmî biçime uygun olarak yapılan evlenme söz­leşmesiyle öteki iki rejimden birini de seçebilirler. Mal birliği rejiminde eşler ken­di mallarının mülkiyetini korurlar. Ama bu malların bütününden meydana gelen birlik mallarına ilişkin kullanma ve yönetim hakkı kocaya aittir. Mal ortaklığı rejiminde eşle­rin evlilik birliğine getirdikleri kişisel malla­rın birleşmesinden ortaklık mal varlığı mey­dana gelir. Bu mal varlığında iştirak halinde mülkiyet esası geçerlidir.

Bu iki rejimde eşler, bazı mallarını birlik ya da ortaklık dışında bırakabilirler. Bu yoldan ayrılan mallar mahfuz mal olarak adlandırılır. Bunlar, eşler tarafından sözleş­mede belirtilen mallar, yasada sayılan mal­lar ve üçüncü kişilerin eşlerden birine mahfuz mal olduğunu belirterek yaptığı karşılıksız kazandırma mallarıdır. Bu mal­larda mal ayrılığı rejimi uygulanır.

Mal birliği ve mal ortaklığı, eşlerin anlaş­maları, birinin iflası halinde yasa dolayısıyla kendiliğinden ve koşulları varsa yargıç ka­rarıyla mal ayrılığı rejimine çevrilebilir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.