Karı Koca Arasındaki Mal Paylaşımı Nasıl Yapılır?

Karı koca malları, evlilik birliğinde eşlerin kişisel ya da ortak mallardır. Türk hukuk sistemi eşlerin mallarının yö­netiminde mal ayrılığı, mal birliği ve mal ortaklığı rejimlerini öngörmüştür. Eşler bir evlenme sözleşmesi yaparak aralarında başka bir usul kabul etmedikçe, mal ayrılığı uygulanır…. (READ MORE)

Antoine Lavoisier Hayatı ve Kimyaya Katkıları

Antoine Lavoisier Hayatı Kısaca Antoine Laurent Lavoisier, (d. 26 Ağus­tos 1743, Paris – ö. 8 Mayıs 1794, Paris, Fransa), modern kimyanın kurucusu olarak kabul edilen Fransız bilim adamıdır. Çok iyi bir deneyci ve çok yönlü bir dâhi olan Lavoisier, bilimsel… (READ MORE)

Lawrence Nerededir?

Lawrence, ABD’de, Massachusetts eyale­tinin kuzeydoğusunda, Nevvburyport ve Salem’le birlikte Essex ilinin merkezini oluş­turan kenttir. Merrimack Irmağının kıyısında, Boston’un 43 km kuzeybatısında yer ahr. Aralarında Abbott Lavvrence’m da bulundu­ğu bir grup Bostonlu işadamı tarafından kurulan Essex Kumpanyası, 1845’te büyük bir enerji… (READ MORE)

François de Laval Kimdir?

François de Laval (d. 30 Nisan 1623, Montigny-sur-Avre, Fransa – ö. 6 Mayıs 1708, Quebec, Kanada), Kanada’ nın ilk Katolik piskoposu. Büyük bir Fransız ailesinden gelen Laval 1647’de papazlığa atandı. Sorbonne’da kili­se hukuku eğitimini tamamladıktan sonra Evreux bölgesi başdiyakozluğuna atandı. Ama daha sonra… (READ MORE)

Lav Seti Gölü Nedir?

Lav seti gölü, yanardağ etkinlikleri sırasın­da çıkan lavların bir vadinin önünü tıkaması sonucunda oluşan doğal set gölü. Bazı volkanik bölgelerde ise büyük bir çöküntü çukurunu ortasından tıkayan ya­nardağ dışıkları, bu çöküntü alanının bir bölümünü dış akışa kapatarak büyük boyut­larda bir… (READ MORE)

Henri Laurens Kimdir?

Henri Laurens (d. 18 Şubat 1885, Paris – ö. 8 Mayıs 1954, Paris, Fransa), kübizm akımının önde gelen Fransız heykelcisidir. Heykelci olmadan önce taşçı ustası ve dekoratör olarak çalıştı. Rodin’den etkilen­di. 1911’de Georges Braque ile arkadaş oldu. 1913’te sergilediği kabartmalarında güçlü… (READ MORE)

William Lauder Kimdir?

William Lauder, (ö. 1771, Barbados, Batı Hint Adaları), yapıtlarını başkalarından çaldığını kanıtlama çabasıyla tanı­nan İskoç edebiyat tarihçisidir. Edinburgh Üniversitesi’nde öğrenim gör­müş yetkin bir klasik edebiyat uzmanıydı. Ama sürekli başansızlıklarla karşılaşması yüzünden umutsuzluğa sürüklendi. 1747’de Gentleman’s Magazine adh dergide, sonra­dan An Essay… (READ MORE)

Laterit Toprak Nedir Özellikleri Nasıl Olur?

Laterit nedir, güçlü yükseltgeyici ve yıkayıcı ko­şullar altında çok çeşitli kayaçların ufalan­ması sonucunda oluşan, demir oksitçe zen­gin toprak katmanı. İklimin nemli olduğu tropik ve astropik bölgelerde oluşur. Lateritli topraklar kil mineralleri içerebilir, ama silis bakımından fakirdir, çünkü bu malze­meler yağışların… (READ MORE)

Karın Boşluğu Nerededir Özellikleri Hakkında Bilgi

Karın boşluğu nerededir? Vücudun en büyük boşlu­ğudur. Arkada omurga, önde karın kasları, yanlarda çeşitli kas katmanlarıyla, altta leğen bölgesinin tavanını oluşturan dokularla sınırlandırılmıştır; üstünü kaplayan diyaf­ramla göğüs boşluğundan ayrılır. Karın boşluğunda sindirim kanalının büyük bir bölümü, karaciğer, pankreas ve dalak… (READ MORE)

Karenler Hakkında Bilgi

Karenler, Myanmar’m (Birmanya) güne­yinde kabileler halinde yaşayan halklar. Çin-Tibet dil ailesine bağlı diller konuşur­lar. Etnik anlamda bütünleşmiş bir topluluk olmayan Karenler dil, din ve ekonomik etkinlik açısından farklılık gösterirler. Bir sınıflandırmaya göre Beyaz Karenler ve Kızıl Karenler olarak ikiye ayrılırlar…. (READ MORE)

Kardinal Nedir Görevleri Nelerdir?

Kardinal nedir, papayı seçmek, Katolik Kilisesi’ nin yönetiminde ona yardımcı olmak ve danışmanlık etmekle görevli Kardinaller Kutsal Kurulu’nun üyesi. Curia Romana’ ran(‘) başlıca görevlileri olan kardinaller sık sık da papalık elçisi olarak görev yaparlar; ayrıca büyük piskoposluk bölgele­rini yönetirler. Kırmızı… (READ MORE)

Karbür Nedir?

Karbür, karbonun bir metal ya da yarımetalle birleşmesiyle oluşan kimyasal bile­şiklerin ortak adı. Kalsiyum karbür (kar­pit), asetilen ve öbür bazı kimyasal madde­lerin elde edilmesinde kullanılan önemli bir hammaddedir. Ayrıca silisyum, tungsten ve başka bazı elementlerin karbürleri sertlikle­ri, dayanımları ve çok… (READ MORE)

Lastik Nedir Kaç Tür Araba Lastiği Vardır?

Lastik nedir? Taşıt tekerleklerinin, jantı çevrele­yen esnek ve çoğunlukla kauçuk dış gövde­si. Darbe ve sarsıntıların soğurulmasının istendiği uçak, otomobil, motosiklet gibi taşıtlarda içi havayla doldurularak şişirilen içli ya da içsiz lastikler kullanılır. Bunlar genellikle dış lastik olarak anılır. Depo ve… (READ MORE)