Laterit Toprak Nedir Özellikleri Nasıl Olur?

Laterit nedir, güçlü yükseltgeyici ve yıkayıcı ko­şullar altında çok çeşitli kayaçların ufalan­ması sonucunda oluşan, demir oksitçe zen­gin toprak katmanı. İklimin nemli olduğu tropik ve astropik bölgelerde oluşur. Lateritli topraklar kil mineralleri içerebilir, ama silis bakımından fakirdir, çünkü bu malze­meler yağışların etkisiyle yıkanarak süzülür.

Laterit Toprak Özellikleri Nasıl Olur?

Laterit gözeneklidir ve kile benzer. İçerdiği başlıca mineraller, götit (HFeCh), lepidokro- sit (FeO[OH]> ve hematit (Fe203) gibi demir oksitlerdir. Ayrıca titanyum oksitleri ve hidratlı aluminyum oksitleri içerir; bun­ların içinde de en bol olanı gibsittir (AI2O3 3H2O). Lateritin aluminyumca zen­gin türüne ise boksit denir. Laterit çoğunlukla pisolitli yapıdadır (be­zelye ya da nohut biçiminde). Açık hava etkisi altındaki yüzeyi siyahımsı kahverengi­den kırmızıya kadar değişen renklerdedir ve çoklukla cürufumsu, lava benzer bir görü­nümü vardır. Yeni ufalandığı yerlerde ge­nellikle daha açık renklerde (kırmızı, sarı ve kahverengi) görülür; taşocağından yeni çıkarıldığında yumuşak yapıdadır, ama daha sonra havanın etkisiyle sertleşir. Lateritler her türlü iklimde, jeolojik ko­numda ve her türlü ana kayaçtan çok çeşitli süreçler sonucunda gelişebilir. Demir içeren bir ana kayacın, iyi akaçlanan bir yapının, ufalanma sırasında hidroliz için yeterli ne­min, görece yüksek yükseltgenme potansi­yelinin bulunduğu her ortamda, bu özellik­lerin binlerce yıl boyunca varlığını sürdür­mesi durumunda laterit oluşur. Lateritten demir cevheri ve Küba’da nikel cevheri olarak yararlanılır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.