Mani Nedir Türk Kültüründeki Mani Türleri Nelerdir

Türk Halk Edebiyatı döneminde en fazla kullanılan nazım biçimlerinin başında mani gelmektedir. Bir dörtlükten meydana gelen maniler aynı zamanda genellikle 7’li hece ölçüsü ile kaleme alınmaktadır ve kafiye şeması “aaba” şeklinde olmaktadır. Bu nazım türlerinde söylenmek istenen mesaj ise son dizede ifade edilmektedir.

Maniler Türk halk Edebiyatı döneminde her konuda yazılabilen nazım şeklidir. Ayrıca her maninin kendisine özgü bir ezgisi vardır. O dönemde yaşayan insanlar maniler sayesinde bütün duygu ve düşüncelerini ifade etmeye çalışmışlardır. Maninin; mana, meani, hayrat, bayatı, kayım, çinik, ölen, mahnı, aşule ve tahpak olmak üzere bir çok ismi bulunmaktadır.

1- Yapılarına Göre Mani Çeşitleri: 

  • Düz / Tam Mani: En çok tercih edilen mani türüdür. Yedi hece ölçüsü ile yazılan düz maninin kafiye şeması da “aaba”dır. Bu mani türü genellikle cinassız olarak yazılmaktadır.
  • Kesik Mani: İlk dizesi yedi heceden az olan mani türüdür. Bu nedenle de bu manilerin ilk dizeleri anlamsız kelime gruplarından da meydana gelmektedir.
  • Cinaslı Mani: Kesik olan mani türlerinde eğer kafiye şeması cinaslı ise bu manilere bu isim verilmektedir.
  • Yedekli Mani: Düz manilerin son dizesine aynı kafiye şemasına sahip olan iki dizenin eklenmesi ile meydana getirilir. Bu manilerin diğer bir adı da “Artık mani”dir.
  • Deyişli Mani: İki kişinin atışmalı ya da soru-cevap oalrak söylemiş olduğu mani çeşitidir.

2- Konularına Göre Mani Türleri:

  • Fal Manileri: Özel günlere yönelik genç kızlar için söylenen manilerdir.
  • İş Manileri: İnsanların çalışırken yaptıkları işleri daha zevkli hale getirmek ve zaman geçirmek için söyledikleri manilerdir.
  • Sevda Manileri: Birbirlerini seven kişilerin ya da sevda acısı çeken kişilerin söyledikleri manilerdir.
  • Davulcu Manileri: Ramazan ayında davul çalan kişilerin söyleidkleri mani türleridir.
  • Mezartaşı Manileri: Mezar taşlarına yazdırılan ve genellikle ölen kişilerin isimlerinin kullanıldığı mani türüdür.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.