Mektup Ne Zaman Kullanılmaya Başlandı

Mektup ne zaman kullanılmaya başlandı icadı kısa tarihi hakkında bilgi aktaracığım sizlere.

Mektup bir kısmımızın bildiği, bir kısmımızın tahmin ettiği, bir kısmımızın ise şimdi buradan öğ­rendiği gibi başka bir yerde bulunan kişilere ya da kurumlara bir bilgiyi iletmek amacıyla yazılan ya­zılara denir. Gelelim ilk ne zaman postacıya veril­diğine…

Mektup, hayatına yazının bulunmasıyla başla­mış en eski edebiyat türüdür. Çünkü insanlar yazı­yı bulur bulmaz “Oh be dünya varmış!” diyerek me­ramlarını yazı aracılığıyla anlatamaya başlamış ve hemen akabinde uzakta bulunan kimselerle haber­leşme aracı olarak kullanmışlardır.

Peki bunu ilk kez kim yapmıştır? Artık biz de­mekten yorulduk, onlar yapmaktan yorulmadılar. Kim olacak tabi ki Mısırlılar.

Araştırmacıların elindeki en eski örnekler Mısır firavunlarının diplomatik mektuplarıdır. Ardından bu mektup işine Hitit kralları el atmıştır. Batı ede­biyatındaki mektup türünün ilk örneklerine Yunan edebiyatında da rastlanmaktadır. Fakat bu olay bir edebiyat türü olarak ilk kez Latin edebiyatından ge­lişip yayılmıştır. Bu alanda yazanların en meşhuru Cicero’dur.

Özellikle Fransa’da büyük bir gelişme gösteren mektup, Türk edebiyatında da epey uzun bir geç­mişe sahiptir. Nesir halindeki yazıların bir araya toplanmasından meydana gelen eserlere verilen ad olan münşeatlarda, resmi ve özel mektuplara ol­dukça geniş bir yer verilirdi. Türk edebiyatının en bildik isimlerinden olan Şinasi, öncülüğünü yaptı­ğı düz anlatımla mektup kısmısına büyük fayda sağ­ladı. Bundan dolayı Tanzimat’tan bu yana yazılan özel mektuplarda yapmacıksız, abartısız bir anlatım tercih edilmiş, böyle yazılan mektupların sonunda muhtar emminin ve çilli horozun hatırı gönül ra­hatlığıyla sorulmuştur.

Bir zamanlar çok meşhur ve vazgeçilmez bir ile­tişim aracı olan mektup, günümüzde e-mail ve sms olayı peydah olduktan sonra papucu dama atılan­ların arasına girdiği halde, yine de bütün gayretiyle büyüklerin ellerinden, küçüklerin gözlerinden öpe­rek herkese selam etmeye nadir de olsa devam et­mektedir.

Benzer Hesaplamalar

2 Yorum Yapılmış, Siz de Yorumunuzu Hemen Yazabilirsiniz

  1. Fg

    Tgdgtgghb

    Cevap Yaz
  2. Gg

    Hfgm

    Cevap Yaz

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.