Memurlar Şirket Ortağı Olabilir mi

Ülkemizde kamu kurum ve kuruluşlarında çalışan memurların ticaret alanlarında yapacakları faaliyetler oldukça sınırlı çünkü memurlara genel olarak ticaret yasağı bulunuyor. Bu yasak ile birlikte ticaret mevzuatında memurları ilgilendiren bir takım özel durumlar meydana gelebiliyor. Bazı durumlarda ticaret gibi en yaygın olan bu faaliyet alanı ile memurlar yasal oalrak da ilgilenebiliyor.

Öncelikle ülkemizdeki memurların ticaret faaliyetleri ile uğraşması ya da devlet memurları için yasak olan ek kazanç sağlayacak faaliyetlerin içinde bulunması kanunlarla yasak olarak belirlenmiştir. Tabi ki bu konuda en net ve doğru bilgiyi yine 657 Devlet Memurları Kanunu vermektedir.

Memurların ticaret yasağı ve ticarete ilişkin faaliyetlerine 657 sayılı Devlet Memurları 28. maddesinde değinilmiştir.

Bu madde;

“Memur çalışanları Türk Ticaret Kanunu doğrultusunda esnaf ya da tacir sayılabilecek hiç bir faaliyet içinde olamaz, ticaret ve sanayi kuruluşlarında görev üstlenemez, ticari mümessil veya ticari vekil veya kollektif şirketlerde ortak ya da komandit şirketlerde ortak olamazlar. Tabi ki bu duruma görevli oldukları kamu kurumları temsilen alacakları görevler dahil değildir.

Memurlar, serbest meslekl icra edemezler; ofis ve muayene benzeri yerler açamazlar ve bununla birlikte özel hukuk tüzel kişilerine ya da kamu kurumu özelliğindeki herhangi bir iş yerinde yahut vakıf yükseköğretim kurumlarında çalışamaz.” ifadeleri yer almaktadır. ancak bu ifadelerde şahıs şirketi, sermaye şirketi, ticari mümessil ve tacir kavramlarının anlamları tam olarak açık bir şekilde verilmemiştir. Bu durum için ise 6102 sayılı Türk Ticaret Kanunu’nu incelemek gerekmektedir.

6102 Türk Ticaret Kanunu’nun 125. maddesinde; “Ticaret şirketleri, kollektif, komandit, anonim, limited ve kooperatif şirketlerden meydana gelmektedir. Bu bağlamda kollektif ve komandit şirket şahıs; anonim, limited ve sermayesi paylara bölünen komandit şirket ise sermaye şirketi sayılmaktadır. ” ifadeleri yer almaktadır.

Bu maddeler doğrultusunda anonim ve limited şirket tüzel kişileri tacir sayılmaktadır ve sermaye hissedarlarının bu unvanlarından dolayı tacir sayılamayacakları ifade edilmektedir.

Memurlar Şirketlere Ortak Olabilir mi Konusundaji Sorularınızı ve Görüşlerinizi Yorum Kısmından Hemen Bize Yazın. 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.