Mobilyanın İcadı ve Günümüze Gelişi

Mobilyanın Ortaya Çıkış İcadı ve Günümüze Gelişi

Tarih boyunca çeşitli nedenlerle hep var olan mobilyanın başlangıcı milattan önce 3000 yılına denk gelir. O zamanlara ait kil tabletlerden anlaşıl­dığına göre, ilk kez Mezopotamya’da görülen mo­bilyalar, insan vücudu ile fazla uyumlu olmayan taş ve ahşap gibi materyallerden ibaretti. Firavun Tutankamon’un milattan önce 1500’lerden kalma mezarında yapılan kazılarda, insan anotomisine daha bir uygun düşen sandalye ve taht benzeri mo­bilyaya rastlanmıştır. Yani ilk sandalyelerin üzerine de yine Mısırlılar oturmuştur.

Batı Asya, Yunanistan, Roma ve tarih öncesi çağ­larda yaşamış medeniyetlerden kalma çok az sayı­da mobilya örneği mevcuttur. Kral ve yüksek rütbe­li kişilerin mezarlarında muhafaza edilenleri hariç, gerisi sizlere ömür olmuştur. Eski çağ mobilya ya­pımında akasya, firavun inciri, ılgın sedir, selvi, ka- raardıç ve abanoz gibi doğal ağaç türleri ve bunla­rın yanı sıra taş, fildişi, altın ve değerli bazı metaller de kullanılmıştır.

O günlerde tasarlanmış çapraz kapanma özelli­ği taşıyan iskemleler günümüzde dahi popülerdir.

Orta Çağ’da yapılan mobilyalarda göçebe kültü­rünün etkileri vardır. Toprak sahibi zenginler kurt­lu oldukları için asla bir yerde oturamaz, orası se­nin burası benim durmadan dolaşırlardı. Gitmek is­tedikleri her yerde geniş hacimli mobilyalarla dö­şeli malikâneleri bulunurdu. Bu mobilyaların geniş hacimli olmalarının nedeni, niyeti bozan hırsızların yüklenip götürmelerine engel olmak içindi. Şimdi­lerde ergonomik adı verilen sökülüp takılabilir bu mobilyalar, taşınmak istendiğinde parçalanır, ta­şındığı yerde yeniden birleştirilirdi.

En yaygın kullanılan şey, ev taşırken içine eşya­ların doldurulduğu sandıklardı. Üç ayak­lı sandalyeler, ayaklı masalar ve oturma sıraları oldukça moday­dı. Bu çağda yapılan mobilya­larda malzeme olarak meşe ve çam ağacı tercih ediliyordu.

On altıncı yüzyıl, mobil­ya yapımında önemli değişikliklere sah­ne oldu. Panel ve çerçeve tasarım­lar, ergonomik mobilyalar kulla­nılmaya başlan­dı. Kaliteli mobil­ya üretimi stan­dartları kondu.

On dokuzuncu yüzyılın ilk yarısında, önceki 300 yıldan daha hızlı bir gelişim sağlandı. Kaplama mo­bilya, metal mobilya, lamine edilmiş ve bükülmüş ağaç mobilya ve hatta kâğıt kartonpiyer dahi mobil­ya üretiminde kullanıldı.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.