Morfin Ne Zaman Bulundu?

Morfin Ne Zaman Bulundu İcadı Hakkında Bilgi

İyi ellerde insanların hastalıklarından kaynak­lanan acılarını dindiren, kötü ellerde ise insanları madde bağımlısı haline sokup hayatlarını cehenne­me çeviren bu şey, ilk kez Böyle tarafından bulun­muştur.

Kendisi 1650’de İzmir’den getirdiği ham afyonu çeşitli kimyasal aşamalardan geçirerek kristal ya­pılı bir karışım elde etmiş, fakat bunun yapısını aydınlatamamıştır. Deraswe ise, afyondan billurî bir madde izole ederek buna “afyon tuzu” ismini ver­miştir.

1804’te Seguin tarafından analiz edilen afyon terkibini, Sertürner isimli bir eczacı 1817 yılın­da önce kendi üzerinde denemiş ve bu maddeye “morfin” adını koymuştur. Morfinin ilk elementsel analizini ise 1831’de Liebig yapmıştır.

Yan etkileri faydasından çok daha fazla olan bu maddeyi, hekimler dahi hastaları üzerinde çok kri­tik anlarda kullanmışlardır.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.