Paranın İcadı ve Tarihsel Gelişimi

Paranın icadı ve tarihsel gelişimi hakkında kısaca bilgi.

Para konusunda “Para… Para… Para…” dediği için her ne kadar ilk akla gelen isim Napolyon da olsa, kendisinin para olayının başlangıcıyla hiçbir alakası yoktur.

Varlığı bir dert, yokluğu yara olan paranın ilk hali hayvandı. Milattan önce 9000 yıllarına daya­nan ilk kullanımı, evcilleştirilmiş büyük baş hay­vanların değiş tokuşu şeklindeydi. Hatta Latincede para anlamına gelen “pecunia”, sığır anlamına ge­len “pecus”dan türemiştir.

Milattan önce 100 ila 500 yılları arasında para ni­yetine kullanılan deniz kabukları, aşina olduğumuz para kavramına yavaş yavaş yaklaşıldığını gösterir. Ancak o zamanlar deniz kabuklarına değer biçecek bir devlet garantisi olmadığından, “Denizde kabuk bende para. Kabuğu bulan köşeyi döner.” zihniyeti günümüzün para anlayışıyla pek bağdaşmaz.

Yıl milattan önce 687. Yer, Paktolos Irmağı kıyı­sı. Lidyalılar ırmağa serdikleri hayvan postlarını, ak­şam evlerine götürüp tarayarak elde ettikleri altınlarıı rafineriye götürüp satarlardı. Gel zaman git za­man “Bu altınları neden para yapmıyoruz?” diye düşündüler zahir, ilk madeni parayı yaptılar. Dün­yada değeri devlet tarafından garantilenmiş bu ilk para, “Parayı bulan düdüğü çalar.” hesabı Lidya kralı Karun’a ne kadar köşe varsa döndürdü. Hat­ta ismi “Karun kadar zengin” ifadesine yerleşip bir zenginlik ölçüsü olarak anılır oldu.

Çinliler de milattan önce 118 yılında deri para kullanmışlardır. Ayrıca kâğıttan yapılan ilk para da yine milattan sonra 806 yılında Çin’de ortaya çık­mıştır.

Batı’da ise paranın basımı ve kullanılması on ye­dinci yüzyıla denk gelmektedir. İlk kâğıt paranın 1690 yıllarında Amerika Birleşik Devletleri’nin Massachusetts eyaletinde basıldığı ve piyasaya sürüldü­ğü kayıtlarda yer almaktadır.

1694’de kurulan İngiliz Merkez Bankası ve sıray­la diğer ülkelerin merkez bankalarının kurulmasıyla para kullanımı yaygınlaşmış ve dünya paraya para dememeye başlamıştır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.