Perdenin İcadı Perdeyi Kim Buldu

Perdenin İcadı Perdeyi Kim Ne Zaman Buldu?

İnsanlık tarihi kadar eski bir geçmişe sahip olan perde, eski insanların oturdukları yerlerin kapılarını postlarla örtmeleriyle serüvenine başlamış, halıyla kilimin tarih sahnesine girmesi ve ardından çeşitli dokumaların artmasıyla gelişimine devam etmiştir.

İnsanların evlerinin dışarısıyla tek bağlantısı uzun süre kapılar olmuş, pencereler sonradan ha­yatlarına girmiştir. Araştırmacılar bu yüzden pen­cere perdesinden ziyade kapı perdesi üzerinde du­rurlar.

Eski Mısırlılar perdeyi yaygın bir biçimde kul­lanmışlar, pencerelerine ucuz ya da pahalı mutla­ka perde asmışlardır. Antik Yunan ve Roma dönemlerindeyse tapınak ve iç mekânlar, üzeri baskı tek­niğiyle süslenmiş resimli keten kumaşlarla dekore edilmiştir.

Tarihi kaynaklara göre pencereye doğru düzgün ilk perdeyi Latinler asmıştır. Orta Çağ’da çok küçük tasarlanan pencerelerde perde merde kullanılma­mış, tahta kepenkler çekilmiştir. Orta Çağ’ın orta yerinde kalan insanlar, yaşadıkları ortamın tekinsizliğinden pencerelere perde yerine tahtalar çaka­rak, etraflarını da balmumuyla sıvayarak kendileri­ni güvenceye almışlardır. Romalılar evlerinde otu­rurlarken güneşten korunmak için “velum” diye adlandırdıkları bir perde sistemi kullanmışlardır.

Altıncı yüzyıldan itibaren Bizans ve ona bağ­lı eyaletlerde ipek dokumacılığı artınca bu gelişme perdelere de yansımış ve bugünkü stor perdenin te­melleri atılmıştır.

Yine o dönemlerde sadece dekoratif amaçlı de­ğil ısı yalıtımı sağlamak için de kullanılan perde­ler, daha çok soylu kesimin işine yarıyordu. Soylu­lar pencerelerine yün perdeler asıyorlar, yoksullar ise bu perdelere dışarıdan bakıp içlerini çekiyorlar­dı. Yataklarda perde kullanımı da bu döneme denk gelmiştir. On dördüncü yüzyılda Cenova, Floransa ve Milano’da gösterişli kadifeler yapılmış ve döne­min perde kumaşlarında gündelik olaylar veya ef­saneler resmedilmiştir.

Rönesans döneminde perdeler işlemelerle zen­ginleştirilmiş, on altıncı yüzyılda İtalyan ve Fransız dekoratörler zarif desenli, zengin bordürlü, parça­lı ve kısa perdeleri tercih ederek perdenin çeşidine çeşit katmışlardır. On yedinci yüzyılda Fransız ve İtalyan tarzında kabartmalı, ikili perdeler kullanıl­mış, on sekizinci yüzyılda ise işin suyu çıkarılarak ne kadar pahalı malzeme varsa onlardan perde ya­pılmıştır.

Ülkemizde ise perdecilik on yedinci yüzyılın ikinci yarısından itibaren Batı etkisinde kalan ku­maşlardan yapılmış, o gün bugündür perdeler ak­şam olunca çekilmiş, sabah olunca açılmıştır.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.