Peynir Ne Zaman Bulundu İlk Nasıl Yapıldı?

Peynir Ne Zaman Bulundu İlk Peynir Nasıl Yapıldı? İşte Tarihsel Gelişimi

Tarım ve hayvancılıkla uğraşan bütün toplum­larda her zaman el üstünde tutulan bir besin olan peynirin, elde çok net bir kanıt bulunmamakla be­raber bundan sekiz ya da on bin yıl önce Mezopo­tamya veya İndus vadisinde hayvan güden çoban­lar tarafından bulunduğu sanılmaktadır.

İnsanların yerleşik hayata geçmeden önceki en önemli beslenme kaynakları avcılıktı. Daha son­ra “Ye ye nereye kadar!” dediler ve yakaladıkları bu hayvanları evcilleştirip sütünden, postundan yarar­lanmaya başladılar. Sütün uzun süre saklanabilme­si fikrinden doğan peynir, bir sürü rast gidişle keş­fedilip, yüzyıllarca süren bir yolculuktan sonra bu­gün sofralarımıza kadar ulaştı.

İngilizlerin “cheese”, Fransızların “fromage”, İtalyanların “formaggio”, İspanyolların “queso”, Al­manların “kase”, Rus ve Boşnakların “sir”, Farsların “penir”, Hintlilerin “paneer”, Arapların “cebn”, Yunanlıların “tiri”, eski Türklerin “akerişimik” ola­rak isimlendirdikleri peynir, her milletin sofrasında muhakkak yerini almıştır.

Babil’de peynir son derece asil bir yiyecekti ve kendisine sadece soyluların yiyebileceği bir besin olarak bakılırdı. Tevrat’ta ise peynirden, kahraman­ların gıdası olarak bahsedilir.

Yunanlılar ve Romalıların sütü kestirmek için in­cir sütü, deve dikeni çiçeği, yaban safranı taneleri, sirke, hatta eşek sütü kullandığı bilinmekte, “Iykk!” falan denmektedir.

Onuncu ve on birinci yüzyıllarda da, Avrupa’nın çeşitli bölgelerindeki manastırlarda yaşayan keşiş­lerin ürettikleri peynirler günümüze dek gelmiş, fa­kat yüzlerce yıl yaşındaki bu peynirler yenir mi yen­mez mi bu hususta bir şey denmemiştir.

Cervantes de, “Don Kişot” adlı eserinde, kum ve kireçten daha da sert yapılmış bir peynirden söz eder.

İnsanların binlerce yıldır ekmeğe katık ettikleri peynir, vazgeçilmez ve besleyici niteliğinden hiçbir şey kaybetmeden günümüze dek gelmiştir.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.