Sükut İkrardan Gelir Ne Demek

Çok Duyarız bu sözü Sükut İkrardan Gelir Kısaca Ne Demek anlamı hakkında bilgi veriyoruz.

Kısaca anlamı: Kimi durumlarda susmanın, kabul etme anlamına geldiği.

Açıklama ve yorum :

Hayatta konuşmak kadar susmayı bilmek de önemlidir.

Günlük yaşamda insan, kimi konularda bir ta­kım suçlamalarla karşılaşabilir. Bu suçlamalar doğ­ruysa, geçerli bir nedene dayanıyorsa susmak, ken­dini savunma gereğini duymamak, o suçu kabullen­mek anlamına gelir.

«Sükût-susma»; «ikrar-konuşma» demektir. Herhangi bir konuda susuyorsak ya da susma gere­ğini duyuyorsak; o konu üzerinde söyleyecek bir şeyimiz olmadığı, ya da ileri sürülen düşünceleri ka­bullendiğimiz anlamı çıkar.

Nerede, ne zaman, hangi koşullar altında sus­mak gerektiğim bilenler, konuşanlardan daha et­kin olabileceklerini bilenlerdir.

Herhangi bir konuda söyleyecek sözümüz yok­sa, konuşanları dinlemeli, bize sorulduğunda, an­lamlı bir susma ile yetinmeliyiz.

Heri sürülen suçu, işlemişsek boş yere konuş­maktansa, susmayı yeğleyerek karşımızdakilere du­rumumuzu sessizce anlatabilmeliyiz.

Sükut İkrardan Gelir İle İlgili Şiir

Sitem, hep yârdan gelir,

Onur duygusu ardan gelir.

Suçluysan susmasını bil, çünkü;

Sükût ikrardan gelir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.