Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer Anlamı

Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer Kısaca Anlamı: Acılar, kötülükler, insanı uyanık ve dik­katli yapar.

Açıklama ve yorum :

Yaşam süresince insan, acı ve tatlı birçok olay­lar yaşar, özellikle acı olayların çoğu maddi ve ma­nevi zararlar getirdiği için, benzerleriyle yeniden karşılaşmak istemeyiz.

Başından geçmiş kötü bir olaydan gerekli ibret dersini alamayan insan; benzeri olayla yeniden kar­şılaşınca birçok kayıplara uğrar. Uluslar da kişiler gibi, tarihleri boyunca bir takım bunalımlı durum­lara düşerler. Bu sıkıntılı ve acı durumdan gerekli dersi alamazlarsa aynı durumlarla yeniden karşıla­şabilirler. Tarih, bu çeşit yanılgılarla doludur. Meh­met Akif Ersoy: «Tarihi, ezelî tekerrür diye tarif ediyorlar / Hiç ibret alınsaydı tekerrür mü ederdi.» diyerek, yaşanan acılı olaylardan ders alınmaması­nın, aynı olayların yeniden daha acı biçimde yaşan­masına neden olduğunu ne güzel açıklar.

öyleyse, ya kendi hatamız ya da elimizde olma­yan bir nedenle içine düştüğümüz acılı durumu de­ğerlendirerek bir daha benzer acıları çekmemek için uyanık ve dikkatli bulunmamız gerekir.

Sütten Ağzı Yanan Yoğurdu Üfleyerek Yer İle İlgili Şiir

Oğlundan ayrı kalan, kızını bir başka sever,

Ozandan ayrı kalan, sazını bir başka sever.

Acılar, kötülükler uyanık yanar insanı;

Sütten ağzı yanan, yoğurdu üfleyerek yer.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.