Tarihi Dönemlerde Paranın Önemi Nedir

Para, günümüzde maddiyatı simgeleyen ve insanların ihtiyaçlarını karşılayabilmeleri ile hedeflerini gerçekleştirebilmeleri için para en önemli gereçtir.

Tarihin ilkçağlarından bu yana insanların beslenme, barınma ve korunma gibi temel ihtiyaçları insanoğlunun yeryüzünde var olması ile meydana gelmeye başlamıştır. İnsanlar yaşadıkları dönemlerin koşullarına göre bu ihtiyaçlarını imkanları doğrultusunda karşılamaya çalışmışlardır ve bu doğrultuda da zamanlar ihtiyaçlarını gidermek için insanlar tarafında tarım ve ticaret gibi bir çok faaliyetler yapılmaya başlanmıştır.

Anadolu uygarlıklarından birisi olan Lidyalılar dönemine kadar insanlar ticaret faaliyetlerinde takas usulünü kullanmışlardır. Yani; ihtiyaçları olan ürünleri alırken aynı zamanda karşı tarafa da o kişi ya da kişilerin ihtiyacı olan ürünler vermişlerdir böylece hem kendi ihtiyaçlarını gidermeye başlamışlardır hem de karşı tarafın ihtiyaçlarına dair bu ürünler karşısında ürünler vermişlerdir.

Anadolu uygarlıklarından birisi olan Lidyalılar döneminde ise takas usulü yavaş yavaş ticaret faaliyetlerinde terk edilmeye başlanmıştır ve takas usulü yerine o dönem özelliklerini simgeleyen paralar basılmıştır. Bu dönemden sonra da insanlar her ürün ve hizmete belirli para miktarı biçerek aldıkları ürünler karşılığında para vermişlerdir ve verdikleri yani sattıkları ürünler karşılığında da para almaya başlamışlardır.

Bu dönemlerden sonra tarihi dönemlerde paranın değeri git gide artmıştır ve her dönemde, her millette kendi özelliklerini barındıran paralar bastırılmaya başlanmıştır. Örneğin; Osmanlı Devleti döneminde de “Akçe” adı verilmiştir ve sosyal hayatta olsun ticari faaliyetlerde olsun paranın önemi ve aynı zamanda maddi değeri git gide artış göstermiştir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.