Türk Mitolojisinde Bulunan Kültlerin Anlamları Nelerdir

Gerçek dışı güçlerinin olduğuna inanılan unsurlara tapmak “Kült” anlamına gelmektedir. Türk mitolojisinde kültlerin esasını animizm düşüncesi meydana getirmektedir. Şimdi Türk mitolojisinde yer alan en önemli kültleri birlikte inceleyelim;

 • Gök Tanrı: Adından da anlaşılacağı gibi Gökte bulunduğuna inanılmıştır. Ancak Gök Tanrı, yeryüzündeki insanların herhangi bir hata yaptıklarında yıldırım ile çarparak ceza verirdi. Gök Tanrıya sürekli dua edilirdi ve törenler düzenlenerek bu kült için aygır atlar kurban oalrak kesilirdi.
 • Güneş, Ay, Yıldız: Altay Türkleri’nin Güneş anası, Ay ise atasıdır. Ateş yeryüzünde güneşin temsilciliğini yapmıştır. Kamların düşüncelerine göre ise güneş ve ay tutulması gibi olayların meydana gelmesinin sonucunda kötü ruhlar karanlık dünyaya çekilmektedir.
 • Mayısa: Saçları alevden meydana gelen cadılardır.
 • Kapoz: İnsanların gözlerinin önüne farklı şekillerde gelerek ve insanların tanıdığı sesler ile seslenerek onların uçurumdan atlamalarına sebep olan kötü ruhları simgelemektedir.
 • Sarıkız: Evlere sağlık ve huzur getiren iyi niyetli ruh olarak bilinir.
 • Kısk Basması: Yeni doğum yapan yani kırklı olan kadın ile daha kırkı çıkmamış olan bebeğin ilk kırk gün içinde byük ve ölümcül hastalığa yakalandığını fiade etmek için kullanılan tabirdir.
 • Utkuuçı: Gökte yaşamını sürdüren ve Tanrının en yakın elçisi olan yaratıktır.
 • Çarşamba Karısı: Her şekle ve her kılığa giren, kötü sesler çıakrıp insanları ürküten iyi olmayan ruhlardır.
 • Erkebit: Ellerinin ortası delik ve simsiyah olan ruhtur.
 • Ülgen: Yaratıcı olan en büyük tanrıdır. Yıldızların üzerinde yaşayan bu tanrı iyilikseverdir.
 • Yayık: Yaratıcı olan tanrı ile insanlar arasın elçilik yapmaktadır.
 • Hınkur Mınkur: Ölü insanları ve diri insanları yiyen kötü niyetli ruhtur.
 • Yo Kan: Altay Türkleri zamanında var olan en güçlü tanrıdır.
 • Al Karısı: Kötü niyetli olan bu ruh lohusalara karşı kötülük yapar lohusa kadınlar ile bebeklerini öldürür.
 • Suyla: At gözlü olan ve gökyüzünde yaşamını sürdüren, yeryüzündeki insanları koruyan külttür.
 • Talay Kan: Denizlere ve suya hakim olan tanrı.
 • Umay. İnsanların doğup büyümesi ile ilgili durumlarla ilgilenen iyi ruhtur.
 • Karakuru: Sessiz bir yerde insanları boğup öldürmek için çalışan kötü niyetli ruhtur.
 • Ev Ruhları: Haneleri koruyup kollayan iyi niyetli ruhlardır.
 • Ata Ruhları: Bu kült anlayışına göre ataların ruhları kutsal olarak görülmüştür ve bu nedenle de ataların ruhları için kurbanlar kesilmiştir.
 • Karabasan: Uyuyan insanların göğsünü sıkıştırarak, insanların hareket etmesini engelleyip boğmak için uğraşan kötü niyetli ruhtur.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.