Türkçe Dilinde Vurgu Neden Önemlidir

Türkçe dili sondan eklemeli bir dildir yani bu duruma göre Türkçe’de kelimelere ek getirileceği zaman ekler kelimelerin sonuna eklenmektedir. Bu nedenle de Türkçe’de vurgu da son derece önemlidir.

Öncelikle Türkçe’de vurgunun ne olduğuna bakacak olursak; Türkçe’de sözcüklerin telaffuzu sırasında bazı heceler normal söyleyiş tarzlarından daha baskın bir şekilde söylenir. Türkçe’de bazı kelimelerin olması gerekenden daha baskılı söylenmesi olayına “vurgu” adı verilmektedir. Türkçe’de vurgular bazen isteğe bağlı yani kişilerin isteği doğrultusunda yapılırken bazıları da doğal olarak yapılmaktadır.

Türkçe’de vurgu yazı dilinden daha ziyade konuşma dilinde büyük bir önem taşımaktadır. Çünkü insanlar duygu ve düşüncelerini karşılarındaki insanlara ifade ederken aynı zamanda duygularını da konuşma dilinde yapmış oldukları vurgular ile daha net karşılarındaki insanlara hissettirebilirler.

Yazı diline baktığımızda cümlenin ögelerinin dizilişlerine baktığımızda vurgu yapılması istenen sözcük yüklemin bir önüne yazılmaktadır bu durumda yüklemden önceki kelimenin vurgu yapılacağı ifade edilmiş olur. Ancak konuşma dilince vurgu yapılacak olan kelimeyi anlamak eğer konuşmacı doğru vurgu yapamıyor ise son derece zor olmaktadır. Bu nedenle de duygu ve düşüncelerini ifade edecek olan ya da herhangi bir konu hakkında konuşma yapacak olan kişinin vurgu ve tonlamalara son derece dikkat etmelidir ki doğru bir anlatım için vurgunun doğru yapılması son derece önemlidir.

Türkçe yanlış anlaşılmaya müsait bir dildir bu nedenle de telaffuzlarda özellikle vurgu ve tonlamalara dikkat etmek önem taşımaktadır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.