Türkçe Öğretiminde Dinleme ve İzleme Yöntemleri Nasıl Kullanılır?

İnsanalr yaşamlarının büyük bir bölümünü sosyal çevrelerinde diğer insanlarla iletişim kurarak sürdürürler. Sosyal birer varlık olan insanlar için günlük yaşanlatılarında duygu ve düşüncelerini ifade edebilmek amacı ile kullanılan dilin doğru bir şekilde kullanılması son derece önem arz etmektedir.

İnsanların günlük yaşantılarında kurdukları iletişim sürecinde en fazla kullandıkları yöntem dinleme yöntemleridir. Çünkü insanlar daha anne karnındayken dinlemeyi öğrenirler ve dolayısıyla da dünyaya geldiklerinde öğrendikleri ilk şey konuşmaktan önce dinlemektir. Sonrasında ise insanlar dinledikleri sesleri taklit ederek konuşmaya başlarlar. Sonrasıdna ise büyüyen ve gelişen insan okumayı ve yazmayı da öğrenir.

İnsanlar iletişim sürecinde bir çok yöntem ve teknikleri bilerek ya da bilmeyerek kullanılırlar. Mesela; konuşmacının söylediklerini not alarak dileyebilen dinleyiciler bu yöntemde sadece dinleyici pozisyonundadırlar ancak katılımlı bir şekilde dinleyici durumunda olan kişiler bu durumda anlayamadıkları konuları ya da düşünceleri söz hakkı alarak sorarak pekiştirebilirler böylece konuşmacının da aktarmak istediği duygu ve düşünceler daha anlaşılır bir şekilde karşı tarafa iletilmiş olur.

İnsanlar iletişim sürecinde empati kurarak da dinleme faaliyetleri gerçekleştirebilirler. Bu yöntemde dinleyici konumuda olan kişiler kendilerini konuşmacının yerine koyarlar, onun ne düşünebileceğini ne hissedebileceğini anlamaya çalışırlar ve böylece verilmek istenen mesajı daha net anlamaya çalışırlar.

İletişim sürecinde bahsettiğimiz bu yöntem ve teknikler son derece önemlidir. Çünkü bu yöntemler aynı zamanda mesajın alıcıya daha doğru aktarılmasını sağlamaktadır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.