Türklerin İslam Dinini Kabul Etme Süreci Nasıl Gelişmiştir

Türklerin İslam dinini kabul etmeleri hiç de kolay bir süreç olmamıştır. Özellikle Göktanrı inancını benimseyen Türkler, İslam dinine geçerken son derece zorlanmışlardır ve tepki göstermişlerdir. Ancak Göktanrı inancı ile İslam dininin benzer noktalarının çok fazla olması aynı zamanda Türklerin İslam dinini kabul etmesini bir nebze daha kolaylaştırmıştır.

Türklerin İslam dini ile tanışması ise Hz. Muhammed’e Hira dağında vahiy gelmesi ile olmuştur. Vahiy ile birlikte peygamber olan Hz. Muhammed bu dini insanlara yaymaya başlamıştır. Ancak başta aldığı tepkiler ve Mekkel’li müşriklerin peygamberimize yapmış olduğu işkenceler oldukça fazla olmuştur. Ancak Hz. Muhammed karşısına çıkan hiç bir engelde yılmamıştır.

610 senesinde Hz. Muhammed’in peygamber olduğu dönemlerde Orta Asya’da yaşayan Türkler Göktanrı inancına bağlı olarak Kut anlayışını benimsemişlerdir. Bu inanca göre devletin başındaki yöneticinin Tanrı tarafından gönderildiğine dolayısıyla da bu kişinin Tanrı’nın yeryüzündeki simgesi olduğuna inanıyorlardı. Doğal olarak da bu kalıplaşmış tabuyu yıkmak hiç de kolay olmamıştır.

Türklerin İslam dinini kabul etmelerinde en büyük dönüm noktası ise Talas Savaşı olmuştur. Tarihte ilk defa Türkler ile Müslüman arasında Araplar arasında yapılan 751 Talas Savaşı sonucunda Müslüman Araplar ile Türk orduları bir bütün olarak Çinlilere ağır bir mağlubiyet yaşatmışlardır. Bu savaş sonucunda ise Türk – Müslüman ilişkileri ve Türklerin İslam dinine geçiş sürecini olumlu yönde büyük bir oranda etkilemiştir.

 

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.