Türklerin Tarih Sahnesindeki Yeri ve Önemi

Türklerin ana vatanı Orta Asya’dır. Ancak kuraklık, salgın hastalıklar, otlakların yetersizlikleri ve Çin baskısı gibi bir çok nedenlerden dolayı Türkler Anadolu’ya göç etmek durumunda kalmışlardır.

Türkler yaşamında atın ve dolayısıyla da hayvanın önemi büyüktür. Çünkü Türkler yaşamlarının büyük bir kısmını ta ki Uygurlar Devleti kurulana kadar göçebe yaşamışlardır. Göçebe yaşayan Türk milleti aynı zamanda adeta at üzerinde yaşayıp savaşçı özelliğe sahip olduklarından dolayı at üzerinde savaşmışlardır. Bu nedenle de Türklerin yaşamında özellikle atın önemi son drece büyüktür ki; bu sebeplerden dolayı Türklerin evcilleştirdikleri ilk hayvan da at olmuştur.

Türkler tarih boyunca bağımsızlıklarına, vatanlarına ve bayraklarına düşkün olan bir millet olmuşlardır nitekim bu özellik Türklerin halen değişmeyen en temel özelliğidir. Bu nedenle de Türkler tarih sahnesinde oldukça aktif faaliyet gösteren bir millettir.

Türklerin tarih sahnesinde çok fazla savaşa girmeleri ve bağımsızlık mücadelesi göstermelerinin temelinde ise Türklerin yerleşme yeri olan Anadolu’nun coğrafi konumu ve zenginlikleri tarih boyunca Türklerin diğer ülkelerin hedefi olmasına neden olmuştur.

Türklerde meydana gelen ordunun paralı askerlerden oluşmamış olması ise girilen savaşlarda askerlerin hainlik yapmasını engellemiştir ve savaşların kazanılma olanağını yükseltmiştir.

Türklerin tarihinde bir çok destan yatmaktadır. Bu destanların temelinde Türk milleti yatmaktadır. Örneğin; Çanakkale destanı ve Kurtuluş Savaşı gibi zaferler milletin bir bütün olarak tek yürek halinde düşmana karşı direnmesi sonucunda kazanılmış zaferlerdir. Bu nedenle de Türkler her ne kadar tarih boyunca yenilgiler de yaşamış olsalar da sayısız bir çok zaferi de altın harflerle tarihe yazmışlardır.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.