Tütün Yolu Kitap Özeti ve Konusu (Erskine Caldwell)

Günümüzde hala ilk günkü gibi heyecanla okunan Tütün Yolu Kitap Konusu ve Özeti (Erskine Caldwell)

Kitabın Yazarı Amerikalı tanınmış hikayeci ve romancı Erskine Caldmell, bu­gün bütün dünyanın en çok okunup sevilen yazarlarından bi­ridir. Güneyde doğup, güneylileri arasında büyümesi, üzerinde büyük bir etki yapmıştır. Genç yaşta babasının evinden kaçan (ayakkabı boyacılığından futbolculuğa kadar her tür­lü meslekte talihini denedi. Halk arasında ilk şöhretini futbol­cu olmakla yapmıştı. Bu mücadele dolu yıllardan sonra yazarlıkla birdenbire şöhrete erişti. İlk romanları büyük bir gelecek vadediyor, Camell’in bir kıymet olduğunu müjdeliyordu. İlk şöhretini “Tütün Yolu”‘yla yaptı. Camell’in sade ve tatlı de­yişinin yanı sıra verimli bir yazar oluşu da, şöhretinin kısa za­manda artmasını sağlamıştır. Bugün artık dünyanın sayılı şöh­retleri arasında olduğu halde, halâ ilk günlerdeki gibi dur­madan çalışıyor. Genellikle sabahın dokuzundan akşamın be­şine kadar, haftada yedi gün, yılda dokuz, on ay devamlı çalı­şır. Bir müsveddeyi sekiz on kere yeniden yazdığı olmuştur. Öbür yazarları da okur zevk için değil, meslektaşlarının usta­lık derecelerini anlamak için. Bir eserini bitirdikten sonra dai­ma seyahate çıkmak adetidir. Bir müddet hem dinlenir, hem de yeni eserleri için malzeme toplar. Caldwell:’in eserlerinin hemen hepsi satış rekoru kırmıştır. Haftalık kazancı beş bin dolara yakındır. Basit insanların aşklarını,,) korkularını, hayallerini, uğradıkları felâketleri mizahi bir tarzda, basit fakat şiir dolu cümlelerle anlatmakta gösterdiği ustalık, onu günümüzün en çok sevilen yazarlarından biri yapmıştır. Basılan Amerikalı yazar Faulkner’le Caldmell arasında üstûp benzerlikleri oldu­ğunu iddia ederler. Oysa ikisi arasında benzerlik, güney ruhu­nu, yaşatmış olmaktan ibarettir. Caldmell, uzun yıllar arasında yaşadığı güneylileri her halleriyle okuyucusuna tanıtır. Romanlarındaki mizah havasına hikâyelerinde rastlanmaz. En güzel eserleri, “Tobacco Road” (Tütün Yolu), “Trouble In July’ (Temmuz Vakası), “Georgia Boy” (Bir Garip Adam), “God’s Little Acre (Allaha Adanan Toprak), “The Journeyman” (Din Ticareti) dir.

ESER ÜZERİNE — 1933 yılında kitap halinde çıkan bu roman, sonradan piyes sekline sokulmuş Amerika’da rekor kırmıştır. Eserde olay 1920 yıllarında Güneyde “Georgia” da geçer. Bu bölgedeki hayatın bir panoramasını çizdiği gibi, ora­nın insanlarım ,çeşitli yanlarıyla okuyucuya tanıtmaktadır Caldloell’in basit cümlelerden, sık sık tekrarlanan deyimlerden kuruluş ve güzel deyişi, “Tütün Yolu” nda kendini iyice gösteriyor. Jester Lester, romanın kahramanı ilgi çekici bir karakter. Caldwell, bu basit insanın her şeye rağmen ümidini kaybetmeyerek mücadele edişini öyle anlatır ki, aslında silik bir karakter olan Jester Lester, birdendibe etrafında geniş bir sevgi uyandırır. “Tütün Yolu” bu gün Caldwell’in en çok okunan ve bilinen ese­ridir.

Tütün Yolu Konusu: — Jester Lester’in onbeş yaşındaki kızı Pearl’in kocası Lov Bensey, elinde bir çanta dolusu şalgamla eve döner­ken kayın pederinin evine uğradığı zaman üzgündü. Karısı Pearl’ün onunla ilgilenmeye yanaşmadığını, aynı yatakta yat­madığı gibi konuşmak da istemediğini yana yakıla anlattı.

Lester’ler bir odalı her tarafı kırık dökük bir kulübede oturuyorlardı. Domuz eti suyuna yapılmış çorbadan başka yi­yecekleri yoktu. Jester hurdacının bile almaya yanaşmadığı araba enkazını tamir etmeye uğraşıyordu. Bunu başaracak olursa, Augusta’ya havai fişek taşıyacaktı. Jeeter’in yarık du­daklı kızı Ellie May, Lov’u kandırıp şalgam torbasından uzak­laştırdıktan sonra kulübenin önündeki bahçede oynaşırlarken Lester’ler de şalgam torbasının başına üşüştüler. Jester, torba­ya kaptığı gibi biraz! ötedeki ağaçlığa gitti. Hiç bir işe yaramı- yan oğlu Dude de peşinden gelmişti. Jester, yiyebildiği kadar şalgam yedikten sonra torbayı oğluna verdi, ailenin öbür (kişi­leri için de bir miktar* ayırabildi. Geri döndükleri zaman Lov gitmişti. Sister Bessie bir kadın misyoner, onları ziyarete gel­mişti. Orta yaşlı (Bessie’yle onaltı yağındaki Dude birbirlerine âşıktılar. Giderken Bessie, bir daha. gelişinde Dude’yle evlenip onu götüreceğini vadetti.

Lester’ler açlıktan öleceklerdi nerdeyse Tester çoktandır oralardaki bakkallardan borca tohum, yiyecek vesaire alamaz olmuştu. Toprağı susuzdu, bakımsızdı. Jester in aşırı tembel, liginden ötürü, toprağın ıslah edilir bir tarafı kalmamıştı. Jester’le karısı Adanın on yedi çocuğu olmuştu. On ikisi sağ kalmıştı. Fakat Dude’yle Elife May bir yana, hepsi başka yerlerde oturuyorlardı.

Bessie geri döndü, Tanrının ona Dude’yle evlenmesi için izin verdiğini söyledi, ‘Dude bunları dinlemek bile istemedi. Ancak, kadın eski kocasından kalan parayla ona yeni bir otomobil alacağım söyleyince delikanlının fikri değişti. Bessieyle Dude şehre ‘gittiler, Bessie yeni bir Ford marka araba aldı. Bölge mahkemesinde, kâtibin, kadının erkeğe göre çok yaşlı olmasını ileri sürerek itiraz etmesine aldırmadan evlen­me izni aldılar. Lester’lerin kulübesi’nde Bessie papazlık yetkisini kullanarak Dude’le evlendi.

Yeni evliler, yeni arabalarıyla gezmeye çıktılar. Sabaha karşı arabanın bir çamurluğu eğrilmiş durumda tütün yolu­na döndüler. Yolda bir çiftlik arabasiyla çarpışmışlar, bir zencinin ölümüne sebep olmuşlardı. Cesedi de yolda bırak­mışlardı.

Yiyecek ve başka öteberi almak için sabırsızlanan Jes­ter Dude’le Bessie’yi kandırarak arabaya odun yükleyip Augusta’ya gitmeye razı etti. Arabanın ârızası yüzünden Augusta ya varmaları gecikti. Jester bir tanecik odun satamadı. Üç kafadar arabanın yedek parçalarını satıp kendilerine yiyecek bulacaklardı. Adı kötüye çıkmış bir evi otel zannettiler; Bes­sie gecenin çoğunu kocasından ve kayınpederinden uzakta ge­çirdi.

Tütün yoluna dönerlerken Jester arabaya yüklü odunu indirdi, (yolun ortasında yaktı. Arabayla yeni bir yolculuğa çıkmak teklifinde bulunacaktı ki, Bessie’yle Dude onun bir şey yapmasına meydan kalmadan arabayla oradan uzaklaştı­lar.

Araba kısa zamanda bozulmaya yüz tutunca karı kocanın da arası adamakıllı bozulmuştu. JesterUn arabaya tekrar bin­mesi mevzuunda Bessie ile Lester’ler tartışırlarken Dude ka­rısının tarafını tuttu, ne de olsa araba büsbütün hurda olmamıştı, biraz işleyebiliyordu.

Bu arada Pearl, Lov’un evinden kaçmıştı, i Kocası onu yatağa bağladığı halde genç kadın bir kolayını bulmuş, ken­dini kurtarmıştı. Jester, Lov’a karısını aramaktan vazgeçmesini, lonun yerine kardeşi Ellie May’i almasını sağlık verdi. Bessie’nin Ford arabası altında ezilen büyük anne bahçede öldü.

Jester tohum ekme zamanını bahçedeki korkuluğu ateşe vermek suretiyle anlardı. Rüzgâr ateşi eve doğru getirdi, Jester’le Ada uyurlarken ateşler binanın her tarafını sardı. Böy­lece bir zamanlar Jester’in ailesinin hali vakti yerinde çift­çiler olarak oturdukları bu toprakta iki ortak yanarak öldü­ler.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.