Tuvalet Ne Zaman İcat Edildi

İlk tuvalet ne zaman icat edildi?

Tuvalet insanlık tarihine epey uzun bir süre gir­medi. En yakın umumi tuvaletler çalı dipleri ya da ırmak kenarlarıydı. Ancak herkes çalılık çırpılık ya da ırmak kenarlarında oturmak gibi imkânlara sa­hip olmadığından, tuvalet ihtiyacını karşılamak is­teyen insanlar çok uzak mesafelere gitmek zorunda kalıp çoğu zaman hedefe varamadan birazcık kaçır­dılar. Tuvaletin icadı ve tarihsel gelişimi.

Ayrıca açıkta bırakılan, af buyurun dışkılar çev­reye kötü bir koku yaydığından artık tuvaleti bul­manın zamanı geldi diyerek sürekli paçaları sıva­maktan kurtulmak için kolları sıvadılar.

Bundan binlerce yıl önce Sümerler, Mısırlılar ve Hintliler, hacetlerini oturaklarda giderip, daha son­ra bu oturakları çalı dibi, dere gibi yerlere dökme­ye başladılar. İki bin yıl önce ise Romalılar ilk ba­sit tuvaleti yaptılar. Akan bir suyun üzerine yaptık­ları oyuklar onların işlerini görüyordu. Bu şekilde yapılmış ilk açık hava tuvaletleri olan bu kenefler, karşılıklı konulmuş klozetler şeklindeydi. Romalılar bir yandan hacetlerini giderirlerken, diğer yandan güncel konuları konuşuyorlardı. Mermerden yapıl­mış bu klozetler soğuk günlerde köleler tarafından ısıtılıyor, böylelikle soyluların mabatları soğuktan korunuyordu.

Orta Çağ’da kale ve şatolara yapılmış açık bir de­lik vasıtasıyla etrafta akan su birikintisine düşürü­len dışkılar etraftan geçenlerin “Öğğ!” demesine neden oluyordu.

Yapılmış bir haceti bir tanktan gelen su ile sü­rükleyip, uygun bir yere bırakma fikri ilk olarak Kraliçe Birinci Elizabeth zamanında, 1589 yılında John Harrington’un aklına geldi. Ancak o zaman­lar İngiltere’deki evlerde ne böyle bir tankı doldu­racak, ne de atığı alıp götürecek su sistemi vardı. Bu sebeple bu proje mundar oldu gitti.

Günümüzdekilere benzer bir tuvalet ancak iki yüzyıl sonra 1778’de İngiltere’de, bir saat ya­pımcısı olan Alexander Cumming tarafından tasarlandı ve Joseph Bramah tarafından ge­liştirildi. Tuvaletler­den evlere yayı­lan kötü koku ise 1849 yılında Stephen Green’in U şek­linde bir boruyu tuva­letin çıkışına monte etme­si ile son buldu.

 

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.