William Lauder Kimdir?

William Lauder, (ö. 1771, Barbados, Batı Hint Adaları), yapıtlarını başkalarından çaldığını kanıtlama çabasıyla tanı­nan İskoç edebiyat tarihçisidir.

Edinburgh Üniversitesi’nde öğrenim gör­müş yetkin bir klasik edebiyat uzmanıydı. Ama sürekli başansızlıklarla karşılaşması yüzünden umutsuzluğa sürüklendi. 1747’de Gentleman’s Magazine adh dergide, sonra­dan An Essay on Milton’s Use and Imitation of the Moderns in his Paradise Lost (1750; Kaybedilmiş Cennet Adh Yapıtında Mil­ton’m Modernleri Kullanışı ve Taklit Edişi Üzerine Bir Deneme) adı altında topladığı bir dizi makale yazdı. Makalelerini hazırlar­ken, Paradise Lost’ un Latince bir çevirisin­den bazı bölümleri, Hugo Grotius, Jacobus Masenius, Andrew Ramsay gibi 17. yüzyıl şairlerine ait dizelerin arasına serpiştirmişti. Sonra da bunları ve tahrif ettiği başka dizeleri örnek göstererek Paradise Lost’un sağdan soldan derlenen dizelerle oluşturul­muş bir yamalı bohça olduğunu “kanıtladı”

Ama çalıntı olduğu öne sürülen bölümlerin çoğu, Latince kaynaklann eldeki baskılann- da bulunamayınca, Lauder’ın sahtekârhğı ortaya çıktı. 1750’de John Douglas bu düzenbazlığı kesin biçimde kanıtladı. Bu­nun üzerine önceleri Lauder’ı desteklemiş olan Dr. Samuel Johnson, ondan kamuoyu önünde itirafta bulunup özür dilemesini istedi.

Lauder sonradan bu kötü ününü düzelt­meye çalıştıysa da, hem tutumunu kibirli bir biçimde savunduğu (1753’te Milton’ı 97 ayrı yazarın yapıtlarını çalmakla suçlamıştı), hem de yaptıklarının aslında bir şaka oldu­ğu yolunda inandırıcı olmayan açıklamalar­da bulunduğu için, daha da gözden düştü. Ömrünü Batı Hint Adalarında yoksul bir ambar memuru olarak tamamladı.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.