Zorla İstifa Ettirildiyseniz Tazminat Talep Etme Hakkınız Var

İşçi hakları, sigortalı çalışıyor olması durumunda önemli derecede devlet tarafından belirlenmiş olan yasalarla korunuyor. İşçinin bir seneden fazla çalıştığı yerden tazminat alabilme hakkı da bu kapsamda sigortasının ona sağlamış olduğu bir hak olarak görülüyor. Bir işçi, eğer kendi rızası dışında işveren tarafından işten çıkarılırsa ve işyerinde çalıştığı süre de 1 yıldan fazlaysa, kıdem tazminatı ve ihbar tazminatı gibi haklardan yararlanmayı talep edebiliyor.

Çalıştığı süre 1 yıldan fazla olan işçi, SGK’ya başvurup işsizlik maaşı da talep edebiliyor. Devlet, koyduğu birçok yasa ile işçinin haklarının büyük bölümünü koruyup onu güvence altına alırken, işçinin kendi rızasıyla işinden ayrılması, istifa etmesi durumunda ise işçi, bu hakların birçoğundan mahrum kalıyor. İstifa eden işçinin ihbar tazminatı gibi bir hakkı bulunmuyor. Kıdem tazminatı alabilmesi için ise askerlik veya evlilik gibi özel bir durumunun olması gerekiyor.

Durum böyleyken de işverenler, işten çıkmasını istediği işçileri işten atmak yerine işçiyi çeşitli yöntemlerle işten soğutup işten ayrılmasını sağlamaya çalışıyorlar. Böyle durumlarda kullanılan yöntemlerin en başında ise yıldırma ve baskı politikaları oluyor. Bu sayede işveren, işçisini işinden soğutup işten çıkmasını sağlıyor, işçi işten de kendi rızasıyla ayrıldığı için işe iade davası hakkı da bulunmuyor. Yani böyle bir durumda yine birçok hakkından mahrum kalan işçi olurken işveren de kendisine yüklenecek olan birçok sorumluluktan kurtulmuş oluyor.

Yargıtay, verdiği örnek bir kararda bunun yapılamayacağını, baskı ve yıldırma politikaları sonucunda işten ayrılmak zorunda kalan işçilerin işverenlerine dava açabileceğini, hak talep edebileceğini belirtti. Verilen karara göre baskı sonucu yazılmış olan bir istifa dilekçesi, gerçek bir istifa dilekçesi sayılmıyor. Baskıya uğradığını düşünen çalışanlar ise ALO 170’i arayarak şikayette bulunabilir.

Benzer Hesaplamalar

Yorum Yaz

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.